400-684-9644
English
服务专区
普什驱动-产品展示PRODUCTS

航空发动机零件

材料:铝合金 精度:0.01 粗糙度:0.8

精密叶轮

材料:铝合金 型面精度:0.015 粗糙度:0.8

精密波导零件

材料:铝合金 尺寸及形位精度:0.01 粗糙度:0.4

<<1>>

普什驱动有限责任公司 版权所有 蜀ICP备09023612号

Copyright © 2008 Push Drive Co.,Ltd. All Rights Reserved

网络经济主体信息